MyMo เวอร์ชั่นใหม่ เปิดยืม 50,000 ทุกอาชีพ

สภาวะความซบเซาของเศรษฐกิจในปัจจุบัน อันเป็นผลเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19

ส่งผลกระทบ และสร้างความเสียหายไปทุกภาคส่วน กิจกรรมทางสังคมหยุดชะงัก พนักงาน ลูกจ้างทั้งหลายต้องหยุดงาน ถูกลดเงินเดือน หรือแย่ที่สุด คือต้องออกจากงาน ได้รับความเดือดร้อนกันไปทุกกลุ่มอาชีพ ด้วยความที่รายได้ที่มีลดน้อยลง แต่ภาระค่าใช้จ่ายยังคงเดิม หรืออาจจะเพิ่มขึ้น จึงทำให้ความต้องการกู้ยืมเงินของคนไทยนั้นเพิ่มสูงมากขึ้นไปด้วย ทางรัฐบาลจึงได้อนุมัติให้กระทรวงการคลัง และสถาบันการเงินออกมาตรการช่วยเหลือเยียวยาโควิด ด้วยการปล่อยสินเชื่อไม่ต้องมีคนค้ำ 2564 ให้กับคนไทยทุก ๆ คนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ดังกล่าว ดังนั้น ในวันนี้เราจึงจะมาพูดถึงเงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ สินเชื่อออมสินไม่ต้องมีคนค้ำ 2564 สินเชื่อไม่มีหลักประกันจากธนาคารออมสิน หนึ่งในสถาบันการของรัฐ ที่ใคร ๆ ก็สามารถสมัครได้


 
ใคร ๆ ก็กู้ได้ สมัครสินเชื่อออมสินไม่ต้องมีคนค้ำ 2564
ภายหลังจากการประชุมของทางคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา ได้มีคำสั่งให้ทางกระทรวงการคลัง และสถาบันการเงิน ดำเนินการออกมาตรการเยียวยาให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ระลอกใหม่ ด้วยการเปิดให้ลงทะเบียนสินเชื่อออมสินไม่ต้องมีคนค้ำ 2564 อย่างสินเชื่อเสริมพลังฐานราก ขึ้นมา

วงเงินสูงสุด 50,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือน
ผ่อนชำระนานสูงสุด 3 ปี
ไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกัน

เนื่องจากความสามารถในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ เป็นอีกหนึ่งในข้อจำกัดของคนไทยหลาย ๆ คน ด้วยเหตุนี้ ธนาคารออมสินจึงได้ปล่อยสินเชื่อออมสินไม่ต้องมีคนค้ำ 2564 อย่าง “สินเชื่อเสริมพลังฐานราก” ให้กับผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ พ่อค้า แม่ค้า และผู้ที่มีรายได้ประจำ เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงสินเชื่อดี ๆ และยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับคนไทยทุก ๆ คน โดยสามารถลงทะเบียนสมัครออมสินปล่อยสินเชื่อ 50,000 ปี 64 นี้ได้ที่แอปพลิเคชัน MyMo ของธนาคาร
 
สะดวก ง่ายดาย ลงทะเบียนสินเชื่อออมสินไม่ต้องมีคนค้ำ 2564 ผ่าน MyMo
ในสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ ไม่ว่าจะทำงาน ประกอบอาชีพใด ต่างก็ได้รับความเดือดร้อนกันไปอย่างถ้วนหน้า ซึ่งเป็นเรื่องที่แน่นอนอยู่แล้ว ว่าถ้าหากเศรษฐกิจไม่ดี การจ้างงานก็ย่อมได้รับผลกระทบไปด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ ธนาคารออมสินจึงได้ดำเนินการปล่อย “สินเชื่อฉุกเฉิน” สินเชื่อออมสินไม่ต้องมีคนค้ำ 2564 เพื่อช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนตามนโยบายของภาครัฐ

วงเงินสูงสุด 10,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย 0.10% ต่อเดือน
ผ่อนชำระนานสุดสุด 2 ปี
ปลอดชำระเงินงวดใน 6 งวดแรก

ไม่มีต้องมีหลักประกัน
ออมสินปล่อยสินเชื่อ 10,000 ปี 64 สินเชื่อฉุกเฉิน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นเงินกู้แบบไม่มีหลักประกัน อัตราดอกเบี้ยต่ำ ที่ปล่อยกู้ให้กับบรรดาผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ เช่น พ่อค้า แม่ค้า ที่มีรายได้ต่อเดือนไม่เกิน 30,000 บาท โดยเปิดให้ลงทะเบียนสมัครสินเชื่อออมสินไม่ต้องมีคนค้ำ 2564 ผ่านทาง MyMo ของธนาคาร
 
ออมสินปล่อยกู้ 20,000 บาท ให้กับผู้กู้เก่าที่มีประวัติการชำระหนี้ดี
หลังจากที่มีการเปิดให้ลงทะเบียนสินเชื่อออมสินไม่ต้องมีคนค้ำ 2564 อย่างสินเชื่อเสริมพลังฐานราก ที่ให้กู้วงเงินรายละ 50,000 บาท เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา พบว่ามีประชาชนให้ความสนใจ ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากใน pantip และทำการสมัครสินเชื่อออมสินไม่ต้องมีคนค้ำ 2564 นี้กันเข้ามาอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดนี้ ธนาคารออมสิน ได้มีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์ในการสมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานรากนี้ขึ้นมาใหม่เป็นกรณีพิเศษ ให้ผู้ที่เคยกู้สินเชื่อฉุกเฉิน สามารถยื่นขอกู้สินเชื่อออมสินไม่ต้องมีคนค้ำ 2564 ได้อีกครั้ง

วงเงินสูงสุดรายละ 20,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือน
ผ่อนชำระนานสูงสุด 3 ปี
ไม่ต้องมีบุคคล หรือหลักทรัพย์ค้ำประกัน

ธนาคารออมสินปล่อยสินเชื่อ 20,000 บาท สินเชื่อเสริมพลังฐานราก ให้กับผู้ที่เคยกู้สินเชื่อฉุกเฉิน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 เมื่อปี 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งธนาคารจะพิจารณาอนุมัติสินเชื่อให้กับผู้กู้ที่มีประวัติการผ่อนชำระดีในช่วงที่ผ่านมา และไม่เคยมีประวัติหนี้เสียมาก่อน โดยสามารถสินเชื่อออมสินไม่ต้องมีคนค้ำ 2564 นี้ ผ่านแอปพลิเคชัน MyMo ได้ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2564 เป็นต้นไป
 
สินเชื่อออมสินไม่ต้องมีคนค้ำ 2564 ทั้งหมดที่เราได้นำมาเสนอในวันนี้ ล้วนเป็นมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด ตามนโนบายของรัฐบาล เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และยกระดับคุณภาพชีวิตให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี และมีเงินที่เพียงพอพอต่อการใช้จ่ายสำหรับการดำรงชีวิต และประกอบอาชีพ
ทะเบียนสินเชื่อออมสินล่าสุดปี64 www.gsb.or.th อย่างไร

สินเชื่อออมสินล่าสุดปี64 แนะนำดูวิธีในเว็บเรา คือวิธีทะเบียนสินเชื่อฉุกเฉินในเว็บ www.gsb.or.th แบบการลงทะเบียนออมสิน 10,000/30, 000/50,000 บาท
วิธีตรวจสอบเช็คออมสินปล่อยสินเชื่อ 10000 ล่าสุด
อ่านดูวิธีในเว็บเรา แล้วได้เช็คออมสินปล่อยสินเชื่อ 10000 ล่าสุด
ลงทะเบียนออมสินปล่อยสินเชื่อ 10000 ล่าสุดวันนี้อย่างๆง
ตรวจรีวิววิธีการลงทะเบียนออมสินปล่อยสินเชื่อ 10000 ล่าสุด วันนี้โดยแอพ Mymo และเว็บ www.gsb.or.th

สมัครกับ www.gsb.or.th สินเชื่อออมสิน30000 ได้ไหม
คุณได้สมัครสินเชื่อออมสิน30000 ผ่าน www.gsb.or.th ดูวิธีในเว็บเรา
ออมสินปล่อยสินเชื่อ 50000 ปี 64 หมดเขต วันไหน
ออมสินปล่อยสินเชื่อ 50000 ปี 64 จะหมดเขตเมื่อวันที่จะถึงวงเงินรวมทั้งสิน 10,000 ล้านบาท

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *