สินเชื่อสำหรับคนมีรถยนต์, รถกระบะ ที่ต้องการใช้เงินยามฉุกเฉิน

สินเชื่อสำหรับคนมีรถยนต์, รถกระบะ หรือรถตู้ ที่ต้องการใช้เงินยามฉุกเฉิน เสริมสภาพคล่อง ต่อเติมบ้าน ซ่อมแซมรถ ปลดภาระหนี้ เพียงแค่คุณมีเล่มทะเบียนรถ ก็สามารถมีเงินสดไว้ใช้ แถมยังมีรถไว้ขับเหมือนเดิม ด้วยขั้นตอนที่อนุมัติง่าย ไม่ยุ่งยาก ได้เงินไว ไม่ต้องโอนเล่ม รับรถทุกจังหวัด อายุรถสูงสุดถึง 25 ปี ที่ให้ วงเงินสินเชื่อสูง 100%

คนมีรถยนต์ สูงสุด 100% ของราคาประเมินรถยนต์ รับอายุรถสูงสุด 25 ปี (รวมระยะเวลาผ่อน) มาพร้อมดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.49% ต่อเดือน อนุมัติไว ปิดไม่ปรับ รับรถทุกประเภท 2-12* ล้อ ระยะเวลาการให้สินเชื่อผ่อนชำระได้ตั้งแต่ 6 – 72 เดือน ให้เหมาะสมกับความต้องการลูกค้าและยังปิดบัญชีก่อนกำหนดได้อีกด้วย

คุณสมบัติของผู้ขอกู้สินเชื่อทะเบียนรถยนต์

บุคคลธรรมดา มีอายุระหว่าง 20 – 70 ปี หรือนิติบุคคล

ผู้กู้ต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์

ข้อดีสมัครสินเชื่อจำนำทะเบียนรถทิสโก้ออโต้แคช

ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.49% ต่อเดือน

ใช้เวลาดำเนินการไม่เกิน 3 วันทำการ

ไม่ต้องเสียค่าโอนรถ ค่าอากรโอนรถ เเละค่าประกันภัยชั้นหนึ่ง

สะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องโอนเปลี่ยนชื่อในเล่มทะเบียน

ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% จากค่างวดรายเดือนอัตราดอกเบี้ยไม่ขึ้นตามปีรถ

ใช้กรมธรรม์เดิมได้ ขั้นต่ำต้องเป้นประกันภัยประเภท 3

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเงินหมุนเวียนระยะสั้น

สามารถปิดบัญชีโดยไม่มีค่าปรับกรณีปิดบัญชีก่อนกำหนด (คิดอัตราดอกเบี้ยเเบบลดต้นลดดอก)

สามารถเพิ่มวงเงินได้โดยนำวงเงินใหม่หักปิดสัญญาเดิม

เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัคร

กรณีรถปลอดภาระมีเล่มทะเบียนเเล้ว ผู้กู้เป็น บุคคลธรรมดา

สำเนาบัตรประชาชนเเละทะเบียนบ้านของผู้ขอสินเชื่อ 2 ชุด

สำเนาสลิปเงินเดือนหรือสำเนาหนังสือรับรองเงินเดือนล่าสุด 1 ชุด

สำเนาบัญชีของธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน 1 ชุด

สำเนากรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์(อย่างน้อยประเภท 3) 1 ชุด

เล่มทะเบียนตัวจริง

รถยนต์เพื่อตรวจสภาพ

กรณีรถปลอดภาระมีเล่มทะเบียนเเล้ว ผู้กู้เป็น นิติบุคคล

สำเนาหนังสือรับรองบริษัทพร้อมวุตถุประสงค์เเละสำเนาใบ ภพ.20 2 ชุด

สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น 1 ชุด

สำเนาบัตรประชาชนเเละทะเบียนบ้านของกรรมการ

ผู้มีลงอำนาจลงนาจ 1 ชุด

สำเนาบัญชีของธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน 1 ชุด

สำเนากรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์(อย่างน้อยประเภท 3) 1 ชุด

เล่มทะเบียนตัวจริง

รถยนต์เพื่อตรวจสภาพ

วิธีการคำนวณดอกเบี้ยและค่างวดสินเชื่อทะเบียนรถยนต์

หลักการคำนวณค่างวด คิดจากวงเงินกู้รวมดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายทั้งหมด และระยะเวลาผ่อนชำระโดยใช้อัตราดอกเบี้ยคงที่ (flat rate) ดังตัวอย่างต่อไปนี้

วงเงินกู้ 100,000 บาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ 0.49% ต่อเดือน เท่ากับ อัตราดอกเบี้ย Effective Rate 10.7618% ต่อปี ระยะเวลาผ่อน 48 เดือน

( วงเงินกู้ + (วงเงินกู้ x อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อเดือน x จำนวนงวด))/จำนวนงวด
(100,000 + (100,000 x 0.49% x 48))/48 = 2,573 บาท ต่อเดือน