สินเชื่อช้างไทย เงินกู้ มีโฉนดมาวาง รับเงินไปเลย 20,000 บาท

สินเชื่ออเนกประสงค์ (สินเชื่อโฉนดที่ดิน) กู้ได้ทุกอาชีพ ไม่ว่าคุณจะประกอบอาชีพอะไรก็ตาม แวะมาที่ ช้างไทย เงินกู้ เราพร้อมยื่นมือเข้าช่วยเหลือ

ข้อเสนอ:

ดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อเดือน

วงเงินไม่เกิน 20,000 บาท

ระยะเวลาผ่อนคืน 1 ปี

ต้นลด ดอกลด

หลักประกัน:

นำโฉนดที่ดิน มาวางไว้ที่ ช้างไทย เงินกู้ เป็นหลักประกันการกู้ยืมเงิน

สมุดบัญชีธนาคารจดเป็นหลักประกันทางธุรกิจ (การจดทะเบียนเป็นหลักประกันทางธุรกิจ หากไม่ดำเนินการจ่ายชำระค่างวด ช้างไทย เงินกู้ สามารถแจ้งความต่อตำรวจ เพื่อให้ผู้กู้ถูกจำคุกสูงสุด 2 ปี)

เงื่อนไขและคุณสมบัติ

ต้องมีที่พักอาศัยหรือที่ทำงานในกรุงเทพฯ สมุทรสาคร และสงขลา เท่านั้น

ประกอบอาชีพอะไรก็ได้

อายุ 20 ปีขึ้นไป

มีบัญชี หรือสามารถเปิดบัญชีธนาคารกสิกรไทย กรุงเทพ กรุงไทย กรุงศรี ไทยพาณิชย์ ทหารไทย ธนชาต สำหรับรับโอนเงิน และสำหรับหักบัญชีค่างวดได้

นำโฉนดที่ดินมาเก็บไว้กับช้างไทย เงินกู้ เป็นหลักประกัน (ไม่ใช่การขายที่ดิน ขายฝาก หรือจำนอง)

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ

สำเนาบัตรประชาชน (1ชุด)

สำเนาทะเบียนบ้าน (1ชุด)

สำเนาหน้าแรกบัญชีธนาคารกรุงเทพ

โฉนดที่ดินตัวจริง (จังหวัดไหนก็ได้) ได้ทั้ง นส.4จ.(ครุฑสีแดง) หรือ นส.3ก.(ครุฑสีเขียว) โดยชื่อเจ้าของที่ดินต้องเป็นในนามผู้กู้

เอกสารแสดงรายได้ หรือ สเตทเมนท์ย้อนหลัง 6 เดือน

วิธีการชำระเงินค่างวด

ลูกค้าต้องนำเงินค่างวดเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ ภายในวันที่ 8 ของแต่ละเดือน

จำนวนเงินค่างวด = เงินต้น + ดอกเบี้ย ร้อยละ 3 ต่อเดือน เช่น

กู้ 10,000 บาท ชำระคืน เดือนละ 1,000 ทุกเดือน 1ปี ปิดจบ

กู้ 15,000 บาท ชำระคืน เดือนละ 1,500 ทุกเดือน 1ปี ปิดจบ

กู้ 20,000 บาท ชำระคืน เดือนละ 2,000 ทุกเดือน 1 ปี ปิจบ

ภายในวันที่ 9 ของเดือน ช้างไทย เงินกู้ จะตัดเงินค่างวดจากบัญชีธนาคารกรุงเทพ

ลูกค้าสามารถติดต่อขอรับใบเสร็จรับเงินได้ที่ โทร 02-298-0345

วิธีการสมัคร

ยื่นขอสินเชื่อได้ด้วยตนเองได้ที่ ช้างไทย เงินกู้ ทุกสาขา

ทุกวันจันทร์ – เสาร์ เวลา 09.00 – 18.00 น. •

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ไลน์ไอดี : @aa99

หมายเหตุ : การพิจารณาอนุมัติขึ้นอยู่กับ “ช้างไทย เงินกู้” แต่เพียงผู้เดียว และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า