สินเชื่อกรุงไทย ให้ยืมก่อน 150,000 ดอกเบี้ยน้อย

สินเชื่อกรุงไทย 5 PLUS” กู้สูงสุด 150,000 บาท เช็กขั้นตอนวิธีลงทะเบียนที่นี่ที่เดียว จากกรณีที่ ธนาคารกรุงไทย ได้ออกผลิตภัณฑ์สินเชื่อ “สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ” เปิดให้ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ และ พนักงานเอกชน ยื่นข้อกู้เพื่อกันสำรองไว้ใช้จ่าย ส่วนจุดเด่นผลิตภัณฑ์ “สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ” ดังนี้

เงินสดสำรองพร้อมใช้ วงเงินกู้สูงสุดถึง 15 เท่าของเงินเดือน* (ขึ้นอยู่กับ MOU ที่หน่วยงานลูกค้าทำไว้กับธนาคาร)

สินเชื่อบุคคลดอกเบี้ยต่ำ

มีหรือไม่มีผู้ค้ำประกันก็ทำได้

คิดดอกเบี้ยตามจำนวนเงินใช้จริง ถ้าไม่ใช้ไม่ต้องเสียดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ย

ผู้ขอกู้

1. มีคนค้ำประกัน/ยกเว้นคนค้ำประกัน

MRR + 3.5%

2. 2. ผู้กู้ต้องมีคนค้ำประกัน แต่เลือกไม่มีคนค้ำประกัน

– ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่องค์การมหาชน เจ้าหน้าที่รัฐ พนักงานราชการ*

MRR + 5.5%

3. ผู้กู้ต้องมีคนค้ำประกัน แต่เลือกไม่มีคนค้ำประกัน

พนักงานเอกชน (หน่วยงานมี MOU)

สินเชื่อกรุงไทย 5 PLUS

มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกรุงไทย

เป็นพนักงานเอกชน

บริษัทไม่มีสวัสดิการกับธนาคารกรุงไทย (MOU)

มีเงินดือนตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป

อายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี

วิธียื่นกู้สินเชื่อกรุงไทย 5 PLUS

ขั้นตอนยื่นกู้

คลิกไปที่เว็บไซต์ธนาคารกรุงไทย

กรอก ชื่อ นามสกุล ช่วงเวลาที่สะดวกติดต่อ

โทรศัพท์

อีเมล์

สาขาของธนาคารที่สะดวกในการติดต่อ

จังหวัด

อำเภอ

สาขาของธนาคาร

กดเครื่องหมาย (ถูก) ท่านตกลงยินยอมให้ธนาคารติดต่อกลับตามเบอร์โทรศัพท์ข้างต้น โดยข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

คลิก ตกลง