ระยอง เปิดอบรมอาชีพ คนตัดทุเรียน สร้างรายได้วันละกว่า 10,000 บาท

วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง จับมือวิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ เปิดอบรมอาชีพ คนตัดทุเรียน สามารถสร้างรายได้วันละกว่า 10,000 บาทนายกิตติพงค์ อุตตชะเวทิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างระยอง และนายปราโมทย์ กล้าหาญ ผู้อำนวยการวิทยาลัย

เทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ เปิดโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น “อาชีพคนตัดทุเรียน” ซึ่งเปิดอบรมเป็นรุ่นแรก โดยมีวิทยากรผู้มากประสบการณ์ร่วมฝึกสอน

นายปราโมทย์ กล้าหาญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ กล่าวว่า สำหรับการเปิดหลักสูตรดังกล่าวขึ้นมา สืบเนื่องจากที่ผ่านมา ปัญหาเรื่องทุเรียนอ่อน ได้สร้างความเสียหายให้กับชาวสวนทุเรียนเป็นอย่างมาก ปัจจัยหลักก็เกิดจากคนรับจ้างตัดที่ไม่มีประสบการณ์ หรือบางครั้งก็ตั้งใจเพราะต้องการน้ำหนัก เพราะค่าจ้างตัดทุเรียนจะคิดเงินตามจำนวนน้ำหนักของทุเรียนที่ตัด จึงเกิดความเสียหายต่อภาพรวมทั้งหมด วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง และวิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ต่อการฝึกอบรมการตัดทุเรียน เพราะเป็นอาชีพที่สามารถสร้างรายได้วันละกว่า 10,000 บาท

หลังเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมฝึกอบรม ปรากฏว่ามีผู้สนใจเข้ารับการฝึกกันจนเต็มจำนวนที่กำหนด คือ 21 คน ส่วนใหญ่เป็นเจ้าของสวนทุเรียน ที่ต้องการความรู้ไปตัดทุเรียนของตนเอง เพื่อจะได้ผลผลิตคุณภาพออกสู่ตลาด และเป็นการลดต้นทุนการผลิตด้วย

การสอนได้มีการเรียนทฤษฎี และภาคปฏิบัติ โดยแบ่งเป็นภาคทฤษฎี 12 ชม.ภาคปฏิบัติ 18 ชม.ซึ่งภาคทฤษฎีมีการเรียนภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนฯ ส่วนภาคปฏิบัติลงพื้นที่ปฏิบัติจริง โดยมีการให้ผู้เข้ารับการเรียนทั้งหมด 21 คน ลงพื้นที่สวนทุเรียนของเกษตรกรในพื้นที่ ม.4 ต.ทางเกวียน อ.แกลง ซึ่งเป็นสวนทุเรียนพันธุ์หมอนทอง ที่มีลูกทุเรียนส่วนใหญ่สามารถตัดได้แล้ว

เบื้องต้นผู้เข้าฝึกอบรมที่ได้รับความรู้จากภาคทฤษฎีมาแล้ว ก็จะง่ายเมื่อได้เห็นลูกทุเรียน โดยมีการสอนให้ดูลักษณะของหนามทุเรียน ขั้วและสีของรอยปริบนเปลือก โดยทุเรียนแก่ ขั้วจะมีรอยปูดตรงข้อต่อ หนามทุเรียนจะเป็นสีเข้มและเรียวขั้วหรือปลิง ทุเรียนผิวจะไม่เรียบ เป็นต้น พร้อมทั้งสาธิตวิธีการตัดทุเรียน และรับทุเรียน โดยให้ลงมือจริงกับลูกทุเรียนของจริงที่ส่งขายจริง จึงไม่สามารถทำให้เสียหายได้

นายกิตติพงศ์ อุตตมะเวทิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างระยอง กล่าวว่า สำหรับวิชาชีพการตัดทุเรียน นับเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ยังมีน้อย ในช่วงที่ผลผลิตทุเรียนแก่ทุกปีมักจะขาดคนตัดทุเรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ และวิทยาลัยสารพัดช่างระยอง จึงได้ลงนาม MOU ร่วมกันเปิดโครงการอบรมการตัดทุเรียนดังกล่าวขึ้น โดยเป็นหลักสูตรระยะสั้น 30 ชม.จากวิทยากรผู้มากประสบการณ์อย่างอาจารย์สัญชัย โกสัลล์วัฒนา ปราชญ์ชาวบ้าน

ผู้ที่จบการฝึกอบรมจะมีใบประกาศเกียรติบัตรมอบให้ เพื่อการันตีว่าเป็นผู้ตัดทุเรียนเป็น เมื่อจบไปแล้วสามารถไปประกอบอาชีพตัดทุเรียนได้ ทั้งนี้ในปัจจุบันคนตัดทุเรียนหนึ่งคนสามารถทำรายได้กว่า 10,000 บาทต่อ 1 วัน ส่วนคนรับทุเรียนมีอัตราค่าจ้าง 1,500 บาทต่อวัน จึงนับเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่สร้างรายได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังช่วยสกัดการตัดทุเรียนอ่อนออกสู่ตลาดอีกด้วย